dr. sc. Željka Dijanić (ex. Bjelanović) osobna stranica

 

Naslovnica
 
Matematika
Informatika
Radovi
 
Obitelj
Kolači

Cvijeće

predavanja na stručnim i ZNANSTVENIM skupovima
i objavljeni radovi:

 

 • Transformacije grafa funkcije... u virtualnom razredu uporabom GeoGebra Grupe
  Plenarni rad prezentiran na Osmom kongresu nastavnika matematike RH, Zagreb, 3.-5.7.2018.

 • GeoGebra Grupe - stvaranje virtualnog razreda
  Radionica za nastavnike na Osmom kongresu nastavnika matematike RH, Zagreb, 3.-5.7.2018.

 • GeoGebra – digitalni alat za otkrivanje matematičkih sadržaja
  Stručni rad objavljen u časopisu Zrno, br. 130, lipanj 2018, str. ???.

 • Modeli e-učenja korištenjem programa dinamične geometrije
  Stručni rad objavljen u časopisu
  Poučak, br. 71, listopad 2017, str. 63.-71.

 • Nacionalni eTwinning projekt „Moja, a Tvoja – MaTeMaTika“
  Stručni rad u koautorstvu s Gordanom Divić, Marinom Njerš i sur. objavljen u zborniku radova
  Desetog stručno-metodičkog skupa „Modeliranje i matematika“ (str. 157.-175.), Pula, 10.-12.11.2017.

 • Računalno vođeno učenje otkrivanjem uporabom GeoGebre (▼preuzmi▼)
  Stručni rad prezentiran na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2017, Dubrovnik, 8.-10.11.2017.

 • Scaffolding u nastavi matematike (▼preuzmi▼)
  Pregledni rad objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 91, listopad 2017, str. 3.-9.

 • Računalno vođeno učenje otkrivanjem u nastavi matematike
  Poglavlje u knjizi Nastava i škola za net-generacije (urednik Milan Matijević) izdanoj 2017. godine, Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 193.-231.

 • The impact of using GeoGebra interactive applets on conceptual and procedural knowledge (▼download▼)
  Predavanje (izvorni znanstveni rad, na engleskom jeziku) u koautorstvu s doc. dr. sc. Goranom Trupčevićem na The 6th International Scientific Colloquium Mathematics and children 2017 - Mathematics education as a science and a profession održanom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 26. svibnja 2017.

 • Otkrivamo matematiku digitalnim alatom GeoGebra (▼video zapis ▼)
  Radionica za učenike 1.-4. razreda Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici u okviru Tjedna klasične kreative na temu "Kreativnost STEM-a", održana 27. travnja 2017.

 • Linearna funkcija - učenje istraživanjem s pomoću interaktivnih apleta
  (▼e-udžb: Lin. funkcija▼)
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska Kostajnica, 16. ožujka 2017.

 • Razvoj modela računalno vođenoga učenja otkrivanjem korištenjem programa dinamične geometrije u nastavi matematike (sažetak hrv./engl.)
  Development of the model of computer guided discovery learning by using dynamic geometry software in teaching mathematics

  Doktorski rad obranjen na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16. veljače 2017. godine pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marija Dumančića i doc. dr. sc. Gorana Trupčevića.

 • Modeli e-učenja korištenjem programa dinamične geometrije
  Plenarni rad prezentiran na Sedmom kongresu nastavnika matematike RH, Zagreb, 29.6.-1.7.2016.

 • GeoGebra kao alat za linearno programiranje i nacrtnu geometriju
  Radionica (6 sati) za sudionike projekta „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama: STEM za SVaKoG“, Bjelovar, 17. lipnja 2016.

 • Linearna i kvadratna funkcija - otkrivanjem pomoću e-udžbenika
  (▼e-udžb: Lin. funkcija▼)(▼e-udžb: Kvadr. funkcija▼)(▼e-vježb: Trigonometrija▼)
  Predavanje na zajedničkom stručnom skupu profesora matematike srednjih škola Zagrebačke županije i ekonomskih škola grada Zagreba i Zagrebačke županije u Velikoj Gorici, 4. veljače 2016.

 • Proceduralno i konceptualno znanje (▼preuzmi▼)
  Pregledni rad u koautorstvu s Tanjom Debelec (Čakovec) objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 82, prosinac 2015, str. 51.-60.

 • Učenje otkrivanjem pomoću e-udžbenika (▼e-udžb: Lin. funkcija▼)(▼e-udžb: Kvadr. funkcija▼)
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 7. prosinca 2015.

 • Zadatci u kontekstu e-udžbenika (▼preuzmi▼)
  Plenarni rad prezentiran na
  Devetom stručno-metodičkom skupu "Zadatci u nastavi matematike", Pula, 5.-7. studenog 2015.

 • Kategorije znanja u matematici (▼preuzmi▼)
  Pregledni rad u koautorstvu s Alenom Dika (Rijeka) i Tanjom Debelec (Čakovec) objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 81, listopad 2015, str. 3.-10.

 • Računalo u nastavi matematike (▼preuzmi▼)
  Znanstveni rad objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 69, travanj 2013, str. 153.-161.

 • Dokazivanje pomoću računala (▼prezentacija▼)(▼primjeri GGB▼)
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 23. svibnja 2013.

 • Informatika na državnoj maturi (▼prezentacija▼)
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika informatike/računalstva srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 3. travnja 2013.

 • Analiza primjene IKT u nastavi matematike u Republici Hrvatskoj (▼prezentacija▼)
  The analysis of ICT application in Math teaching in Croatia
  Predavanje (izvorni znanstveni rad) na 2. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Pedagogija, obrazovanje i nastava" na
  Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru 21.-23. ožujka 2013.

 • O odgoju i smislu odgoja (▼preuzmi▼)
  Pregledni rad objavljen u časopisu Bjelovarski učitelj, god. XVII, br.3, 2012, str. 47-62.

 • Neke metode za razvoj kritičkog mišljenja učenika po ERR sustavu (▼preuzmi▼)
  Pregledni rad u časopisu Metodički ogledi, vol. 19, no.1, str. 163-179.

 • Freemind - mentalnim mapama ponovimo nastavno gradivo (▼prezentacija▼)
  Kratka prezentacija na TeachMeet INFO, Zagreb, 17.11.2012.

 • GeoGebra - matematički alat za prijelaz s abduktivne argumentacije na deduktivni dokaz (▼preuzmi▼)
  Stručno izlaganje u koautorstvu s Josipom Kličinovićem na 3. stručno-metodičkom skupu
  "Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije" u organizaciji udruge Normala
  održano u Osijeku 12.-14. listopada 2012.

 • GeoGebra - matematički alat za demonstraciju, istraživanje i dokazivanje (▼preuzmi▼)
  Stručni rad u koautorstvu s Josipom Kličinovićem, predsjednikom Hrvatskog GeoGebra instituta
  na CECIIS, Znanstveno-stručnom kolokviju "Matematika i IKT", Varaždin, 19.-20. rujna 2012.

 • Matematika pobijedila na Školskom laboratoriju 2012. (▼preuzmi▼)
  Predavanje na 5. kongresu nastavnika matematike, Zagreb, PMF, 3.-5. srpnja 2012.

 • Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike (▼preuzmi▼)
  Stručni članak objavljen u časopisu Napredak, vol. 153, br.2, str. 203-218.

 • Kako je dijeljenje nulom pobijedilo na Školskom laboratoriju 2012? (▼preuzmi▼)
  Stručni rad objavljen u časopisu Pogled kroz prozor, br. 40, travanj 2012.
  Rad je preuzet i

 • Akcijsko istraživanje - znanstveno utemeljeno uvođenje inovacija u nastavi matematike (▼preuzmi rad▼) (▼prezentacija▼)
  Plenarni rad  i radionica na
  Sedmom stručno-metodičkom skupu "Inovacije u nastavi matematike", Pula, 13.-15. listopada 2011.

 • Metode za promicanje kritičkog mišljenja u nastavi informatike i računalstva
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika informatike/računalstva srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Daruvar, 31. ožujka 2011.
  Materijali se nalaze na web stranici Tehničke škole Daruvar
  (▼preuzmi▼).

 • Učenje matematike otkrivanjem uz pomoć programa dinamičke geometrije GeoGebra – akcijsko istraživanje (▼preuzmi▼)
  Discovery learning in mathematics by using dynamic geometry software GeoGebra – action research (▼download▼)
  Predavanje (izvorni znanstveni rad) na 3. međunarodnom znanstvenom kolokviju "Matematika i dijete - učitelj matematike" na Učiteljskom fakultetu u Osijeku 19. ožujka 2011.
  Predavanje je ponovljeno na:

  • međužupanijskom stručnom skupu nastavnika matematike srednjih škola u Varaždinu, 25. i 26. kolovoza 2011.

 • Učenje istraživanjem u GeoGebri po modelu Georga Polya (▼preuzmi▼)
  Stručni rad objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 57, prosinac 2010, str. 64.-70.

 • Učenje istraživanjem u java apletima prema modelu Georgea Polya (▼preuzmi▼)
  Stručno izlaganje na državnom stručnom skupu učitelja i nastavnika matematike "Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije" u organizaciji udruge Normala održanom u Osijeku 16. i 17. listopada 2010.

 • GeoGebra 3 - Proračunske tablice, nizovi i statističke naredbe (▼preuzmi▼)
  Radionica pripremljena i održana u suradnji s prof. Elom Rac-Marinić-Kragić iz V. gimnazije Zagreb
  na državnom stručnom skupu učitelja i nastavnika matematike "Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije" u organizaciji udruge Normala održanom u Osijeku 16. i 17. listopada 2010.

 • Fotostrip u integriranoj i projektnoj nastavi hrvatskoga jezika, francuskoga jezika i informatike u srednjoj školi (▼preuzmi▼)
  Stručni članak objavljen u časopisu Bjelovarski učitelj, god. XV, br. 1-2, 2010, str. 38-45.

 • Provjera osnovnih matematičkih znanja zadatcima objektivnog tipa - online ispitivanje u sustavu Ampyx (▼preuzmi▼)
  Predavanje i radionica o Ampyxu - sustavu za online provjeru znanja održanom na:

  • stručnom skupu Županijskog vijeća profesora matematike srednjih tehničkih škola Grada Zagreba 10. svibnja 2010.

  • stručnom skupu Županijskog vijeća profesora matematike srednjih škola Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu, 26. travnja 2010.

  • stručnom skupu Županijskog vijeća profesora matematike srednjih škola Krapinsko-zagorske županije, Bedekovčina, 17. prosinca 2009.

 • Provjera osnovnih matematičkih znanja zadatcima objektivnog tipa (ZOT) – na papiru i na računalu (▼preuzmi▼)
  Plenarni rad prezentiran na
  Šestom stručno-metodičkom skupu "Didaktička dokimologija", Pula, 22.-24. listopada 2009.

 • Audiovizualna multimedijska komunikacija pri učenju matematike putem interaktivne web stranice  (▼preuzmi▼)
  Stručni rad objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 49, 2009, str. 157.-166.

 • Mathlet - interaktivni digitalni materijal namijenjen samostalnom učenju (▼preuzmi▼)
  Stručni rad objavljen u časopisu Pogled kroz prozor, br. 6, ožujak 2009.

 • Digitalni obrazovni materijali i specifični zahtjevi nastave matematike (▼preuzmi▼)
  Stručni rad pripremljen i prezentiran u suradnji s prof. Zlatom Ćurković iz Osnovne škole P. Kanavelića Korčula
  na međunarodnoj korisničkoj konferenciji CUC 2008 "Internet 10.0", Tehnički fakultet u Rijeci, 10.-12. studenog 2008.

 • Grafovi funkcija
  Predavanje na
  stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 21. siječnja 2008.

 • Korištenje programa GeoGebra u nastavi matematike (▼preuzmi▼)
  Radionice u trotjednom tečaju GeoGebre održane u organizaciji Udruge informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru od 15. do 29. studenog 2007.

 • Primjeri iz prakse
  Prezentacija integriranja poznatih igara (domino, kartice,...) u  nastavu matematike na
  stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 24. travnja 2007.

 • Fotostrip – integrirana nastava hrvatskog jezika i informatike (▼preuzmi▼)
  Predavanje o iskustvu iz prakse realizirano u suradnji s mr. sc. Marijom Tkalec (Srednja škola Čazma) na stručnom skupu
  Županijskog vijeća profesora hrvatskog jezika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 14. prosinca 2006.
  Isto predavanje je ponovljeno na:

  • stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika informatike/računalstva srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 25. siječnja 2007.

 • Projektni zadatak uz uporabu GeoGebre  (▼preuzmi▼)
  Stručni rad (iskustvo iz prakse) o integriranoj nastavi matematike i informatike i projektnom zadatku iz cjeline Jednadžba pravca u 1. razredu opće gimnazije u Srednjoj školi u Čazmi,
  objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 36, 2006, str. 16.-26.

 • Primjena ERR sustava u nastavi informatike (▼preuzmi▼)
  Predavanje na državnom stručnom skupu za voditelje županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike informatike/računalstva, Primošten, 23.-25. listopada 2006.
  Isto predavanje je ponovljeno na:

  • stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika informatike/računalstva srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Čazma, 14. studenog 2006.

 • Korištenje programa GEOGEBRA u nastavi matematike
  Radionica na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 30. svibnja 2006.

 • Izrada kviza pomoću programa HotPotatoes
  Predavanje na stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika informatike/računalstva srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, 9. veljače 2006.

 • Grozd kao pomoć pri rješavanju jednadžbi (▼preuzmi▼)
  Plenarni rad prezentiran na
  Četvrtom stručno-metodičkom skupu "Motivacija u nastavi matematike", Rovinj, 13.-15. listopada 2005.
  Gotove grozdove (A4, u boji) možete preuzeti ovdje.

 • Projektni zadatak (Izrada krovića za bunar)
  Izlaganje iskustva iz prakse na međužupanijskom stručnom skupu profesora matematike, Varaždin, 27. lipnja 2005.
  Isto predavanje je ponovljeno na:

  • međužupanijskom stručnom skupu profesora matematike, Zagreb, 30. kolovoza 2006.

 • Sustavi pojmova u nastavi matematike (▼preuzmi▼)
  Plenarni rad prezentiran na
  Trećem stručno-metodičkom skupu "Kreativnost u nastavi matematike", Rovinj, 16.-18. listopada 2003.
  Isto predavanje je ponovljeno na:

  • stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u Daruvaru, 11. studenog 2003.

  • stručnom skupu Županijskog vijeća nastavnika matematike srednjih škola Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu, 24. siječnja 2004.

 • Prezentacija nastavnih materijala s osobne web stranice
  Prezentacija u sklopu "Male radionice nastavnog softvera"
  Kolokvij "Obrazovanje za društvo znanja", Varaždin, FOI, 25. rujna 2003.

 • Računalo u nastavi matematike - s osvrtom na Power Point prezentacije
  Priopćenje pripremljeno i prezentirano u suradnji s prof. Snježanom Starčević iz Ekonomske škole Velika Gorica na 6. susretu nastavnika matematike, Zagreb, PMF, 3.-5. srpnja 2002.

 • Jedan zadatak - više rješenja (▼preuzmi▼)
  Stručni rad o različitim metodama rješavanja jednog zadatka (iz analitičke geometrije) objavljen u časopisu Matematika i škola, br. 15, 2002, str. 208.-210.

Naslovnica

 

 POVEZNICE:

 

Profesori mat/inf:

Dubravka Glasnović Gracin

Sonja Banić

Antonija Horvatek

 

 

 

 

Grad Čazma

 

Srednja škola Čazma

 

 

Pišite webmasteru