PITANJA NA PISMENOM DIJELU STRUČNOG ISPITA

IZ MATEMATIKE ZA SREDNJE ŠKOLE (U ZAGREBU)

 

 

Ovo su zapravo teme za esej koji mora biti napisan na najmanje 4 stranice A4 papira.

Odabire se samo jedna od tri ponuđene teme.

 

 

27.11.1998.

Trigonometrijske funkcije

Heuristicka metoda u nastavi matematike

Diferencirana nastava

 

24.02.1999.

Heuristicka nastava

Nacela (principi) nastave matematike

Potencije

 

10.05.1999.

Priprema nastavnika za nastavni sat

Metoda rada s tekstom

Jednadzbe

 

27.10.1999.

Kvadratna funkcija

Nacela (principi) nastave matematike

Pripremanje za nastavu

 

22.02.2000.

Metoda analogije

Planiranje, organiziranje i pripremanje za nastavu

Polinomi

 

22.05.2000.

Metoda analogije

Metoda analize i sinteze

Eksponencijalne i logaritamske funkcije

 

06.11.2000.

Metoda analize i sinteze

Metoda geometrijskih konstrukcija

Nejednadzbe

 

19.02.2001.

Metoda analize i sinteze

Metoda analogije

Algebarski izrazi i razlomci

 

14.05.2001.

Metoda analize i sinteze

Descartes-ova metoda

Funkcije

 

12.11.2001.

Matematicki pojam

Apstrakcija i konkretizacija

Volumen

Trigonometrijske jednadzbe i nejednadzbe            (HVALA kolegici Snježani Šišić na informacijama!)

 

   .02.2002.

(nemam podatke – ako ih netko zna, neka mi se javi)

 

13.05.2002.

Kompleksni brojevi

Generalizacija i konkretizacija

Zornost u nastavi matematike

 

13.11.2002.

Skupovi brojeva u nastavi matematike

Problemska nastava matematike

Nejednadzbe                                         (HVALA kolegici Aniti Grgurić-Ostarić na informacijama!)

 

 

Jedan dio objavljen u MIŠ-u, br. 11, str. 4